SYSTEM KORYGUJĄCY ANGULACJĘ (angulation corrective system ACS)

Łączniki ACS są przeznaczone do precyzyjnie wykonanych prac protetycznych CAD / CAM, w których kątowanie kanału śruby klinicznej jest niezbędne w celu poprawy estetyki i / lub funkcji. System ACS umożliwia przykręcenie pracy protetycznej poprzez boczny otwór dostępowy do śruby pod kątem do 20 stopni. Osiąga się to za pomocą specjalnie zaprojektowanej śruby i śrubokręta, aby ułatwić precyzyjne dokręcenie śruby z wymaganym momentem obrotowym.

  • System ACS zapewnia technikowi dentystycznemu kontrolę nad pożądanym położeniem kanału śruby, co jest korzystne przy odbudowie odcinków estetycznych.
  • W odcinku bocznym, system ACS oferuje przekireowanie kanału śruby.
  • Przekierowanie otworu śruby w odcinakch bocznych pozwala na uzyskanie pełnoceramicznej powierzchni żującej.


BAZY TYTANOWE HEX

Bazy tytanowe do indywidualnych łączników do przykręcanych koron i mostów. Umożliwiają indywidualne rozwiązania CAD / CAM, z wysoką precyzją i doskonałymi rezultatami estetycznymi.

Paltop Ti-Base o różnej wysokości poddziąsłowej to rozwiązanie dla przypadków o różnej grubości dziąsła. Profil wyłaniania ma unikalnie wklęsły kształt tzw. concave, która umożliwia tkance miękkiej utworzenie gęstej warstwy otaczająa poddziąsłową część łącznika.


SYSTEM KORYGUJĄCY ANGULACJĘ (angulation corrective system ACS) CONICAL


BAZY TYTANOWE CONICAL